Virtuální síť na KI UP

Virtuální PC
 1. přihlašte se na hostitelském počítači na učebně
 2. získejte nebo si vytvořte obraz disku virtuálního stroje:
  1. prázdný, pro instalaci operačního systému: $ virtualpc-createdisk obraz_disku 10G
  2. rozdílový oproti bázovému obrazu disku:
   1. s předinstalovaným OS GNU/Linux, soubor (není nutné kopírovat, nezapisuje se do něj):
    /home/students/virtual/linux.qcow – na počítačích s OS GNU/Linux
    \\home\virtual\linux.qcow – na počítačích s OS MS Windows
   2. s předinstalovaným OS MS Windows, soubor (není nutné kopírovat, nezapisuje se do něj):
    /home/students/virtual/windows.qcow – na počítačích s OS GNU/Linux
    \\home\virtual\windows.qcow – na počítačích s OS MS Windows
   $ virtualpc-createdisk obraz_disku bazovy_obraz_disku
 3. spusťte virtuální stroj (z příkazové řádky v emulátoru terminálu): $ virtualpc obraz_disku
 4. přihlašte se na virtuálním stroji (s předinstalovaným OS):
  1. s OS GNU/Linux jako uživatel root s heslem virtual:
   1. lokálně – stroj běží v okně (nebo na celé obrazovce) v grafickém režimu hostujícího systému nebo i bez okna
   2. vzdáleně z hostujícího systému pomocí klienta služby SSH – stroj běží bez okna (nebyl spuštěn v grafickém režimu hostujícího systému), např: $ ssh root@172.16.0.X # v OS GNU/Linux aplikace Putty ; v OS MS Windows
  2. s OS MS Windows jako uživatel Administrator s heslem virtualWS2012:
   1. lokálně – stroj běží v okně (nebo na celé obrazovce) v grafickém režimu hostujícího systému nebo i bez okna
   2. vzdáleně z hostujícího systému pomocí klienta služby RDP (vzdálený grafický terminál) – stroj běží bez okna (nebyl spuštěn v grafickém režimu hostujícího systému), např.: $ rdesktop -u Administrator 172.16.0.X # v OS GNU/Linux aplikace Terminal Server Client ; v OS MS Windows
 5. na virtuálním stroji (s předinstalovaným OS):
  1. s OS GNU/Linux:
   • je nainstalována 64-bitová distribuce Debian GNU/Linux 8 "Jessie"
   • jsou síťová rozhraní "eth0" připojující jej k hostitelské síti a "eth1", ... připojující jej k virtuálním sítím; všechna rozhraní jsou korektně nakonfigurována
   • jsou nainstalovány síťové nástroje (iproute, iptables, netcat, nmap, nslookup, openssh, openvpn, tcpdump, telnet, traceroute, ttcp, wget, whois, wireshark), vývojářské nástroje GCC (gcc, g++) a Make (make) a textové editory Vim (vi, vim), Jed (jed) a GNU/Emacs (emacs)
   • je nainstalován grafický subsystém (X.Org, Fluxbox, s webovým prohlížečem Firefox/Iceweasel), který je možné spustit pomocí příkazu: # startx
   • je možné doinstalovat další software obvyklým způsobem, např. pomocí nástrojů apt nebo aptitude
  2. s OS MS Windows:
   • je nainstalována 64-bitová verze MS Windows Server 2012
   • jsou síťová rozhraní "Ethernet" připojující jej k hostitelské síti a "Ethernet 2" , ... připojující jej k virtuálním sítím; všechna rozhraní jsou korektně nakonfigurována
   • NEJSOU nainstalovány síťové nástroje, ty je možné nainstalovat obvyklým způsobem např. z instalačních souborů umístěných v adresářích /home/students/virtual/install/windows/ (na počítačích s OS GNU/Linux) a \\home\virtual\install\windows\ (na počítačích s OS MS Windows) (MS Network Monitor, netcat, nmap, OpenVPN, PCATTCP, PuTTY, Win32Whois, WinDump, WinSCP, Wireshark)
   • je možné doinstalovat další software obvyklým způsobem
 6. vypněte virtuální stroj:
  1. s OS GNU/Linux: volbou v menu grafického subsystému nebo v textové konzoli příkazem # shutdown -h now nebo # halt
  2. s OS MS Windows: volbou v menu

Tato webová stránka a virtuální síť byly vytvořeny za podpory grantu FRVŠ 1358/2010/F1a.