Jan Outrata (foto)

Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc

e-mail: jan.outrata@upol.cz
web: outrata.inf.upol.cz
telefon: 585 634 704
fax: 585 634 716 (katedra)
kancelář: 5.038

Jan Outrata je docentem informatiky na Katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Titul Mgr získal v oboru Informatika v roce 2003, titul PhD v oboru Matematika v roce 2006, oba od Univerzity Palackého v Olomouci, a docentem pro obor Informatika byl jmenován rektorem Masarykovy univerzity v roce 2017. Mezi jeho odborné zájmy patří dolování a analýza dat (formální konceptuální analýza, algoritmy, klasifikace a Booleovská faktorová analýza) a fuzzy relační systémy. Jan Outrata je autorem nebo spoluautorem více než 30 článků v těchto oblastech ve sbornících konferencí a časopisech zahrnujících IEEE Trans. Fuzzy Systems, Int. J. General Systems, J. Parallel and Distributed Computing nebo J. Computer and System Sciences. Mezi jeho koníčky patří svobodný software a sport.

Oblasti zájmu

Odborné aktivity