Počítačové sítě 2 [ KMI/POS2, KMI/XPOS2 ]

Předmět navazuje na předmět Počítačové sítě 1, rozšiřuje zde nabyté znalosti a seznamuje studenty s pokročilejšími tématy fungování počítačových sítí a Internetu.

Obsah předmětu zahrnuje další vybrané síťové technologie, novější protokoly a pokročilejší záležitosti fungování počítačových sítí (Internetu) jako např. bezdrátové sítě (Wi-Fi, mobilní), protokoly IPv6 a HTTPv2, směrovací protokoly nebo technologie DNSSec. Na cvičeních se studenti prakticky seznámí s dalšími síťovými zařízeními, analyzováním provozu a konfigurací sítě v operačních systémech Microsoft Windows a GNU/Linux a prací s dalšími aplikačními službami.

Předpoklady: Znalosti sítí a Internetu na úrovni předmětu Počítačové sítě 1.

Zkouška

Společné informace ke zkoušce

Zápočet

Společné informace k zápočtu

Materiály

Přednášky

 1. Síťové technologie: Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee.
  slajdy
 2. Síťové technologie: Mobilní sítě, xDSL, kabel, modem, FTTH.
 3. Překlad adres (NAT):
  slajdy
 4. Protokol IPv6:
  slajdy
 5. Směrovací protokoly: RIP, OSPF, BGP, ISP, IXP, SDN.
 6. Zahlcení sítě: TCP, IP.
 7. Protokoly SCTP, QUIC:
 8. Systém DNS: Protokol, záznamy, delegace a registrace domén, Internet Registry (RIPE), DoH, DNSSec.
 9. Protokol HTTPv2:

Cvičení

Na stránkách cvičícího.

Literatura