Komprese dat [ KMI/KOM ]

V předmětu jsou představeny základní i moderní metody bezeztrátové komprese dat. Metody ztrátové komprese multimediálních dat jsou probírány v předmětu Multimediální systémy.

Zkouška

Společné informace ke zkoušce

Zápočet

Společné informace k zápočtu

Materiály

Přednášky

 1. Úvod: Taxonomie kompresních metod, modely dat (pravděpodobnostní, Markovův).
  slajdy
 2. Úvod: Potřebné pojmy z teorie informace a kódování (entropie, optimální prefixový kód),
  slajdy
 3. Úvod: Základní techniky (RLE, MTF) a kódování čísel (Eliasovy kódy).
  slajdy
 4. Statistické metody: Shannon-Fanovo a Huffmanovo kódování, principy a implementace.
  slajdy
 5. Statistické metody: Aritmetické a QM kódování, principy a implementace.
  slajdy
 6. Kontextové metody: Metody PPM a PAQ (context mixing), principy a implementace.
  slajdy
 7. Kontextové metody: Blokové třídění (Burrows-Wheelerova transformace, BWT), principy a implementace.
  slajdy
 8. Slovníkové metody: Rodina metod LZ77 a varianta Deflate, principy a implementace.
  slajdy
 9. Slovníkové metody: Rodina metod LZ78 a varianta LZW, principy a implementace.
  slajdy
 10. Další bezeztrátové metody: Gramatické, statistické a jiné vybrané metody.

Cvičení

Literatura