Bezpečnost počítačových systémů (dříve sítí) [ KMI/BEPS ]

V předmětu jsou probírány vybrané útoky na počítačové sítě a zejména pak zabezpečení komunikace v počítačové síti Internet od metod autentizace přes filtraci, firewall, tunelování, proxy a architekturu PKI až po vybrané šifrované a autentizační protokoly.

Kurs začíná úvodem do bezpečnosti sítí TCP/IP obecně a postupy sledování sítě s představením různých útoků. Pak již následuje rozbor metod zabezpečení sítě (Internet) a komunikace v ní od autentizačních metod, přes filtraci provozu, překlad adres, firewall, tunelování (IPsec), VPN a proxy, dále pak úvod do elektronických certifikátů a infrastruktury PKI, její aplikace, a ke konci kursu jsou probírány vybrané šifrované a autentizační protokoly jako např. SSL/TLS, SSH, DNSSec, RADIUS nebo Kerberos. Na cvičeních si studenti zkusí nejprve nějaký jednoduchý útok na nezabezpečenou (lokální) síť a pak se naučí aplikovat probírané metody jejího zabezpečení a nasazení zabezpečených protokolů.

Předpoklady: Středně pokročilé znalosti počítačových sítí a operačních systémů v rozsahu bakalářského studia. Znalosti počítačových sítí jsou ověřeny vstupní písemkou místo první přednášky nebo cvičení.

Zkouška

Společné informace ke zkoušce

Zápočet

Společné informace k zápočtu

Materiály

Přednášky

 1. Úvod: Bepečnost sítí obecně a v TCP/IP, útoky a obrana, IDS/IPS.
  poznámky
 2. Asymetrická kryptografie: Úvod do symetrické a asymetrické kryptografie, autentizace a autorizace.
  poznámky
 3. Bezpečnost síťových technologií: Ethernet a ARP útoky, PPP a autentizace, bezpečnost Wi-Fi.
  poznámky
 4. Bezpečnost TCP/IP: Filtrace, překlad adres (NAT), firewall a DMZ.
  poznámky
 5. Bezpečnost TCP/IP: Tunelování, VPN, IPsec.
  poznámky
 6. Bezpečnost TCP/IP: Aplikační proxy a brány, SOCKS.
  poznámky
 7. Infrastruktura PKI: Certifikát, žádost o něj a odvolání, certifikační autorita.
  poznámky
 8. Aplikace PKI: Elektronický podpis a obálka dat, S/MIME.
  poznámky
 9. Šifrované protokoly: SSL/TLS, SSH, DNSSec.
  poznámky
 10. Autentizační protokoly: RADIUS, LDAP, Kerberos.

Cvičení

Na stránkách cvičícího.

Literatura