Diplomová propedeutika [ KMI/DIPR ]

Předmět připravuje studenty na tvorbu vlastní dokumentace k závěrečné práci a přípravě odborné literatury a prezentací v typografickém systému LaTeX.

Zápočet

Společné informace k zápočtu

Materiály

Přednášky

 1. LaTeX: Úvod do počítačové sazby, TeXu a LaTeXu, dokument, rozšiřující styly (balíky), čeština, příkazy a makra, zalomení řádku a stránky, písma (fonty), prostředí, tabulky, matematika, struktura dokumentu, obrázky, třídy dokumentu, literatura, rejstřík, poznámky, sloupce, obtékání, boxy, barvy, jazyky, PDF, redefinice maker a prostředí, nastavení, čítače a registry.
  slajdy, poznámky
 2. METAPOST: Úvod, obrázek, datové typy a proměnné, základní příkazy, podmínky a cykly, makra, GUI aplikace.
  slajdy, poznámky
 3. TikZ: Úvod, obrázek, cesty, text, základní makra, cykly, skupina, integrace s Beamer, GUI aplikace.
  slajdy, poznámky
 4. Beamer: Úvod, slajdy, overlays, dekorace, přechody, přizpůsobení šablon.
  slajdy, poznámky
 5. Závěrečná práce: Státní závěrečná zkouška, styl pro text, obsah textu, chyby (jazyk, typografie, obsah), plagiátorství.
  poznámky

Cvičení

Na stránkách cvičícího.

Literatura