Unixové systémy [ KMI/UNIXS ]

Předmět seznamuje studenty s unixovovými systémy, jejich principy a specifiky, poskytuje úvod do unixového shellu a základů zpracování textu.

V první části jsou představeny unixové operační systémy, jejich uživatelská prostředí a systémy nápovědy, souborů a procesů a studenti se seznámí s unixovým shellem (primárně Bash) a základy práce v něm. Druhá část předmětu je pak věnována základům zpracování textu pomocí základního softwarového vybavení unixového operačního systému a nástrojů grep, sed a awk. Vše je intenzivně praktikováno na cvičeních v operačním systému linux a shellu Bash, přednášky mají doplňkový charakter.

Předpoklady: Základní znalosti a dovednosti s operačními systémy na uživatelské úrovni.

Zkouška

Společné informace ke zkoušce

Zápočet

Společné informace k zápočtu

Materiály

Přednášky

 1. Představení unixových operačních systémů: Operační systém, Unix, GNU, Linux, distribuce.
  slajdy
 2. Uživatelská prostředí, nápověda: Grafické (desktop a základní aplikace), textové (terminál), příkazový řádek a interpret (shell), manuálové stránky a nápověda shellu.
  slajdy
 3. Základní principy, systém souborů: Soubory a adresáře, příkazy a programy pro práci s nimi, obsah souborů, symbolické odkazy, (tradiční unixová) přístupová práva, adresářová struktura.
  slajdy, záznam přednášky 19. 10. 2020
 4. Systém procesů, úvod do shellu: Procesy a manipulace s nimi. Řízení úloh v shellu, expanze jmen souborů a adresářů, aliasy, vstup a výstup programu, roura.
  slajdy, záznam přednášky 2. 11. 2020
 5. Editace textu: editory Vi a Emacs: (Plain) text. Editace textu (vkládání, mazání, kopírování), vyhledávání a nahrazování textu, práce se soubory. Další editory.
  slajdy
 6. Zpracování textu: základní programy a grep: GNU Textutils: cat, head, tail, wc, sort, cut, paste, diff, …. Regulární výrazy a grep.
  slajdy, záznam přednášky 2. 11. 2020, záznam přednášky 16. 11. 2020, záznam přednášky 30. 11. 2020, záznam přednášky 14. 12. 2020
 7. Zpracování textu: proudový editor sed – základy: Průběh editace, editovací příkaz, vybrané funkce.
  slajdy, záznam přednášky 14. 12. 2020
 8. Zpracování textu: programovací jazyk awk – základy: Pole řádku, vzorek a akce, proměnné, operátory.
  slajdy

Cvičení

 1. Grafické uživatelské prostředí: Přihlášení se, desktop (menu, okna, plochy), základní aplikace (prohlížeč souborů, webový prohlížeč, textový editor, emulátor terminálu).
  úkoly
 2. Příkazový řádek terminálu, nápověda: Příkazový řádek a interpret (shell), zadání příkazu, nápověda (manuálové stránky, nápověda shellu), historie příkazů.
  úkoly
 3. Systém souborů: Soubory a adresáře, příkazy a programy pro práci s nimi (ls, cd , cp, mv, rm), doplňování v shellu (TAB), obsah souborů (cat, less).
  úkoly
 4. Systém souborů: Symbolické odkazy (ln), (tradiční unixová) přístupová práva (chmod), připojení souborového systému, adresářová struktura.
  úkoly
 5. Systém procesů, úvod do shellu (Bash): Výpis a ukončení procesů (ps, top, kill), řízení úloh v shellu (bg, fg, jobs), expanze jmen souborů a adresářů, aliasy, přesměrování vstupu a výstupu, roura.
  úkoly
 6. Editace textu: editory Vi a Emacs: Editace textu (vkládání, mazání, kopírování), vyhledávání a nahrazování textu, práce se soubory. Další editory (Jed, Nano).
  úkoly
 7. Zpracování textu: základní programy: GNU Textutils: cat, head, tail, wc, sort, cut, paste, diff, ….
  úkoly
 8. Zpracování textu: regulární výrazy a grep:
  úkoly
 9. Zpracování textu: proudový editor sed:
  úkoly
 10. Zpracování textu: programovací jazyk awk:
  úkoly

Literatura