Struktura počítačů [ KMI/STRUP ]

Předmět je prvním ze dvou úvodních předmětů ke studiu technologicky zaměřených oblastí informatiky a seznamuje studenty se strukturou, součástmi, základními principy a technologiemi počítačů.

V rámci cvičení studenti řeší úlohy z oblastí číselných soustav, binární logiky a reprezentace dat. Samostatně také plní na přednáškách zadané domácí úkoly a seznámí se součástmi počítače a jejich činností.

Zkouška

Společné informace ke zkoušce

Zápočet

Společné informace k zápočtu

Výsledky zápočtu ZS 2009–2016, Výsledky zápočtu ZS 2022

Materiály

Přednášky

 1. Úvod do počítačů: Co je to počítač, kategorie počítačů, historie vývoje počítačů. Architektura počítače (von Neumannova, harvardská) a princip jeho činnosti.
  slajdy
 2. Binární logika: Číselné soustavy, Booleova algebra, logické operace a jejich vlastnosti, logické funkce a jejich úpravy, kombinační a sekvenční logické obvody.
  slajdy, záznam přednášky 7. 10. 2020, záznam přednášky 14. 10. 2020
 3. Reprezentace dat: Kódování celých čísel a čísel s řádovou čárkou (fixní, plovoucí), kódování textu (ASCII, Unicode), detekční a samoopravné kódy.
  slajdy, záznam přednášky 14. 10. 2020, záznam přednášky 21. 10. 2020, záznam přednášky 4. 11. 2020
 4. Součásti počítače: Osobní počítač a jeho součásti (včetně skříně a zdroje napájení). Základní deska, (vnitřní) sběrnice, čipová sada (chipset), BIOS. Mikroprocesor (CPU), instrukce, procesory Intel. (Vnitřní) paměti ROM, RAM a cache.
  slajdy, záznam přednášky 4. 11. 2020, záznam přednášky 11. 11. 2020
 5. Vnitřní součásti počítače: Přídavné karty: grafická, zvuková, síťová, multimediální. Rozhraní/sběrnice pro disková zařízení. Pevný disk (HDD), disková pole. Výměnné disky: disketa (floppy, FDD), optické disky, flash disky.
  slajdy, záznam přednášky 18. 11. 2020, záznam přednášky 25. 11. 2020, záznam přednášky 2. 12. 2020
 6. Vnější součásti a periferie počítače: Displeje. Klávesnice a myš. Vnější rozhraní/sběrnice.
  záznam přednášky 2. 12. 2020, záznam přednášky 9. 12. 2020

Cvičení

Literatura