Teorie informace a kódování [ KMI/TIK ]

Předmět je úvodem do teorie informace, jejích aplikací a teorie kódování.

Zkouška

Společné informace ke zkoušce

Zápočet

Společné informace k zápočtu

Výsledky zápočtu ZS 2012–2014

Materiály

Přednášky

 1. Úvod: Klasická teorie informace, potřebné pojmy z pravděpodobnosti: pravděpodobnostní prostor, pravděpodobnost, náhodná proměnná.
  slajdy
 2. Úvod od teorie informace: Entropie, sdružená entropie, podmíněná entropie, vzájemná informace.
  slajdy
 3. Vybrané aplikace teorie informace 1: Rozhodovací stromy a jejich konstrukce (algoritmus ID3), použití entropie.
  slajdy
 4. Vybrané aplikace teorie informace 2: Rozšíření algoritnu ID3, další metody klasifikace.
  slajdy
 5. Úvod do kódování: Kódování, kódy, jednoznačná dekódovatelnost.
  slajdy
 6. Optimální kódy 1: Existence kódů: Kraftova a McMillanova věta.
  slajdy
 7. Optimální kódy 2: Shannonova věta.
  slajdy
 8. Optimální kódy 3: Huffmanova konstrukce optimálních kódů.
  slajdy
 9. Detekční a opravné kódy: Úvod, příklady kódů, Hammingova a minimální vzdálenost, detekce a oprava chyb.
  slajdy, slajdy
 10. Binární lineární kódy: Definice, Hammingova a minimální váha, kontrolní matice, příklady, Hammingovy kódy.
  slajdy, slajdy
 11. Lineární kódy: Potřebné pojmy z algebry: grupa, těleso, vektorový prostor, definice, generující a kontrolní matice, kódování a dekódování, příklady.
  slajdy, slajdy
 12. Reed-Mullerovy kódy: Booleovské funkce a polynomy, definice, generující matice, kódování, geometrická interpretace, dekódování.
  kopie z knihy, slajdy

Cvičení

 1. Pravděpodobnostní prostor: Důkazy vlastností.
 2. Entropie: Demonstrace interpretace entropie.
 3. Informace: Výpočet informace jako snížení entropie.
 4. Rozhodovací stromy 1: Naivní konstrukce.
 5. Rozhodovací stromy 2: Konstrukce algoritmem ID3.
 6. Dekódovatelnost kódu: Rozhodování dekódovatelnosti, určení nejdnoznačně dekódovatelných kódů.
 7. Binární prefixové kódy: Konstrukce, optimalita.
 8. Huffmanův kód: Konstrukce, efektivita.
 9. Detekční a opravné kódy: Minimální vzdálenost, kódové slovo.

Literatura