Počítačové sítě [ KMI/POS, KMI/YPOS ]

Předmět prakticky i teoreticky seznamuje studenty se základními principy fungování počítačových sítí, zejména pak se sítí Internet.

Struktura výuky je koncipována klasicky podle vrstvového modelu architektury sítí, od samotných síťových technologií (hardware) přes síťovou a transportní službu až k nejdůležitějším aplikačním službám. Zvýšená pozornost je věnována základním protokolům Internetu – IP, TCP a systému DNS. Na cvičeních se studenti prakticky seznámí s některými síťovými zařízeními, analyzováním provozu a konfigurací sítě v operačních systémech Microsoft Windows a GNU/Linux, prací s aplikačními službami a implementací síťových aplikací (pomocí Socket API).

Předpoklady: Uživatelské znalosti sítí a Internetu a základní znalosti programovacích jazyků, dovednost programování v jazyce C.

Zkouška

Společné informace ke zkoušce

Zápočet

Společné informace k zápočtu

Výsledky zápočtu ZS 2016, Výsledky zápočtu ZS 2015, Výsledky zápočtu ZS 2014, Výsledky zápočtu ZS 2013, Výsledky zápočtu ZS 2012

Materiály

Přednášky

 1. Úvod: Historie, topologie sítě, klasifikace (LAN/MAN/WAN), poskytované služby (v informačních systémech), síťová architektura, protokol.
  slajdy
 2. Síťové architektury: Referenční model ISO OSI, architektura TCP/IP, firemní architektury (Novell, Apple, Microsoft), management a bezpečnost sítí (TCP/IP).
  slajdy, záznam přednášky 13. 10. 2020
 3. Technologie fyzické vrstvy: Přenos dat, strukturovaná kabeláž, LAN/Ethernet a opakovač, WLAN/Wi-Fi, Bluetooth, modem, xDSL, GSM, bezpečnost.
  slajdy, záznam přednášky 13. 10. 2020, záznam přednášky 20. 10. 2020, záznam přednášky 27. 10. 2020
 4. Technologie linkové vrstvy: Propojování sítí (most, přepínač), LAN/Ethernet (přepínaný, CSMA/CD, rámec), WLAN/Wi-Fi, Bluetooth, VLAN, protokoly WAN ((C)SLIP, PPP), bezpečnost.
  slajdy, záznam přednášky 27. 10. 2020, záznam přednášky 3. 11. 2020, záznam přednášky 10. 11. 2020
 5. Síťová vrstva: Protokol IP(v4): IP paket/datagram, IP adresa a síťová maska, subsítě, intranet, směrování.
  slajdy, záznam přednášky 10. 11. 2020, záznam přednášky 24. 11. 2020, záznam přednášky 1. 12. 2020, záznam přednášky 8. 12. 2020
 6. Síťová vrstva: Protokol IP(v4): ICMP, fragmentace, ARP a RARP, IGMP (IP multicast), IPv6, VPN, bezpečnost (filtrace a firewall, NAT, DMZ).
  slajdy, záznam přednášky 8. 12. 2020, záznam přednášky 15. 12. 2020
 7. Transportní vrstva: Protokol TCP: port, datagram/segment, segmentace, navázání a ukončení TCP spojení, řešení spolehlivosti přenosu, techniky zpoždění odpovědi a okna, řešení zahlcení sítě, protokol UDP, bezpečnost (filtrace, NAT).
  slajdy
 8. Systém DNS: Architektura, doména a zóna, DNS dotaz, resolver a jmenný server.
  slajdy
 9. Systém DNS: Protokol DNS (záznamy/věty, Query, Update), administrace DNS, DNS a intranet, delegace a registrace domén, Internet Registry (RIPE).
  slajdy
 10. Aplikační protokoly: Protokol DHCP (architektura, přidělování IP adres), směrovací protokoly (RIP, OSPF, BGP), elektronická pošta (architektura, zpráva, MIME, SMTP, POP3, IMAP).
  slajdy
 11. Aplikační protokoly: Protokoly HTTP (architektura, URI, dotaz), FTP (architektura, režimy), Telnet a SSH, bezpečnost (filtrace, proxy, SSL/TLS).
  slajdy

Cvičení

Na stránkách cvičícího.

Literatura

Webové stránky a výukové a studijní materiály k předmětu byly vytvořeny za podpory grantu FRVŠ 1358/2010/F1a.